Japan: B League

Средние показатели команд

Сезон 2022-2023

Команда Матчей PTS AST DRB ORB BLK PF
Akita NH 30 79 22 24 10 2 17
Alvark T. 29 80 20 24 11 3 19
Chiba J. 29 87 20 26 11 3 17
FE Nagoya 30 75 17 22 9 2 16
Gunma 27 82 23 24 9 3 20
Hiroshima D. 30 84 21 24 8 2 18
Hitachi SRT 28 83 21 21 10 2 18
Hokkaido L. 28 81 20 21 9 2 21
Ibaraki R. 29 80 20 23 8 2 17
Kawasaki BT 30 81 22 27 8 3 15
Kyoto H. 28 77 20 24 9 3 17
Nagoya DD 29 89 24 24 10 3 17
Niigata A. 30 74 18 23 9 2 16
Osaka E. 30 77 22 24 10 3 18
Ryukyu GK 29 81 22 25 11 2 16
San-en NP 30 81 22 24 10 3 22
Sea Horses M. 30 75 18 24 8 2 16
Sendai 89ers 29 72 20 25 8 2 19
Shiga L-Stars 30 73 17 22 9 2 21
Shimane SM 30 84 19 25 10 3 17
Shinshu BW 29 75 20 26 8 4 18
Tochigi B. 30 72 19 23 10 3 17
Toyama G. 29 77 20 24 9 2 19
Yokohama BC 29 81 22 26 10 2 19

Japan: B League

Средние показатели по лиге

Сезон 2022-2023

PTS AST DRB ORB BLK PF
79 20 24 9 2 18

Последние матчи

Дата Хозяева Гости Счет
28.1.23 Toyama G. Akita NH 72 - 86
28.1.23 Nagoya DD Shinshu BW 104 - 96
28.1.23 San-en NP Shimane SM 64 - 71
28.1.23 Sendai 89ers Shiga L-Stars 74 - 68
28.1.23 Yokohama BC Kyoto H. 76 - 80
28.1.23 Alvark T. Niigata A. 90 - 79
28.1.23 Hokkaido L. Kawasaki BT 79 - 98
28.1.23 FE Nagoya Chiba J. 58 - 97
28.1.23 Osaka E. Hitachi SRT 94 - 78
28.1.23 Sea Horses M. Ibaraki R. 94 - 95
28.1.23 Gunma Ryukyu GK 74 - 83
28.1.23 Tochigi B. Hiroshima D. 66 - 72
22.1.23 Akita NH Osaka E. 79 - 83
22.1.23 Toyama G. Sendai 89ers 77 - 81
22.1.23 Kawasaki BT Ryukyu GK 76 - 72
Ближайшие матчи
Japan B League